Ketens en risicomanagement

Voor een goede besturing van watersystemen is het belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s. Dit geldt ook voor de onderlinge afhankelijkheden binnen waterketens. Een (cyber)incident bij één organisatie kan immers ook digitale of fysieke gevolgen hebben voor andere organisaties. Dat inzicht begint bij het inventariseren van de vitale objecten en mogelijke risico’s. De instrumenten die bij dit thema horen, richten zich op de keten als geheel. 

Doel

  1. Inzicht hebben in de risico’s die voor een organisatie relevant zijn.
  2. Classificeren van objecten (op basis van Business Impact).
  3. Uitvoeren van ketenanalyses. 
  4. Inventariseren welke cybersecurity risico’s relevant zijn voor de organisatie.

Dit thema bij de verschillende sectoren