Water

Programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’

Welkom op de webpagina van het programma ‘Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector’. Na de ondertekening van de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW+) eind 2018, kwam de uitvoering van de afspraken op cybersecurity onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van daaruit is het programma ‘Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector’ opgericht. 

Voorheen was informatie over het programma te vinden op de Helpdesk Water. Door de overgang van die website naar de online omgeving van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is dat niet langer mogelijk. De komst van deze nieuwe IenW-brede website, is ter bevordering van kennisdeling over cyberweerbaarheid tussen sectoren. Door de programmatische aanpak voor de watersector verschilt deze webpagina enigszins van de andere sectoren. Per thema, zoals in de menubalk hierboven benoemd, is meer informatie over de uitgevoerde projecten te vinden.

Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl

Over het programma