Thema

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt thematisch aan het versterken van de cyberweerbaarheid, zoals hieronder weergegeven. Meer informatie over de afzonderlijke thema’s is te raadplegen in het menu hierboven.

Trainen, testen en oefenen

Door te trainen, oefenen en testen krijgen organisaties inzicht in verbeterpunten en kunnen ze zich optiomaal voorbereiden op incidenten.

Bekijk het thema: trainen, testen en oefenen

Ketens en risicomanagement

Organisaties helpen met het verkrijgen van inzicht in de (keten-)risico's die voor een organisatie en voor de waterketen als geheel relevant zijn.

Bekijk het thema: Ketens en risicomanagement

Maatregelen en implementatie

Organisaties ondersteunen bij het nemen van de (basis-)maatregelen om de weerbaarheid te versterken.

Bekijk het thema: Maatregelen en implementatie

Monitoring en detectie

Het bieden van instrumenten waardoor organisaties monitoring en detectie optimaal kunnen inrichtingen om incidenten zo snel mogelijk op te kunnen merken en zo snel mogelijk te kunnen handelen.

Bekijk het thema: Monitoring en detectie

Samenwerking en expertise

De cybersecurityexpertise binnen de watersector verbeteren door het verstevigen van de samenwerking en het borgen van de kennis.

Bekijk het thema: Samenwerking en expertise