Luchtvaart

Luchtvaart

Welkom op de webpagina van het programma 'Versterken Cyberweerbaarheid in de Luchtvaart- en Maritieme sector'. In maart 2023 is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met dit programma om de cyberweerbaarheid in deze sectoren te versterken. Door de groeiende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën in de luchtvaart- en maritieme sector is het essentieel om deze systemen en data te beschermen tegen cyberdreigingen.

Binnen het programma werken we samen met stakeholders, experts en organisaties uit de luchtvaart- en maritieme sector om de kennis en aandacht over cyberdreigingen te bevorderen. We voorzien in trainingen en ondersteuning, en stimuleren het delen van best practices om de digitale weerbaarheid van de sectoren te versterken. Hoewel de programmatische aanpak voor deze sectoren enigszins verschilt met andere sectoren, kunt u via het bovenstaande menu meer informatie vinden over de lopende projecten en initiatieven binnen elk thema.

We nodigen u uit om deze website te verkennen en de beschikbare informatie te benutten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via: cyberweerbaarheidluchtvaartmaritiem@minienw.nl