NIS2-Quickscan helpt bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

De NIS2-Quickscan is een hulpmiddel voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS2). Deze richtlijn is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid in de lidstaten van de Europese Unie.

Organisaties die straks onder de NIS2-richtlijn vallen moeten ervoor zorgen dat zij voldoende maatregelen nemen om hun dienstverlening tegen cyberdreigingen te beschermen. Ook nu al zijn er digitale dreigingen. Daarom wordt opgeroepen om snel aan de slag te gaan met de cyberbeveiliging. Het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen in de NIS2-Quickscan helpt om inzicht te krijgen in de digitale weerbaarheid van je organisatie. In de uitkomst van de scan worden ook technische en organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan het verhogen van de digitale weerbaarheid.

Wat is de NIS2?
De NIS2 is een Europese richtlijn gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. De NIS2-richtlijn wordt momenteel onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met de andere ministeries omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Voor wie gaat de NIS2 gelden?
In de richtlijn is opgenomen op basis van welke criteria organisaties eronder vallen. Met de NIS2-zelfevaluatie kun je inschatten of je organisatie onder de NIS2-richtlijn komt te vallen en of je wordt gezien als belangrijk of als essentieel.

Meer informatie
Meer informatie over de implementatie van de NIS2-richtlijn bij organisaties in de luchtvaart, wegvervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening, chemische industrie, afvalwaterverwerking of afvalstoffenverwerking, vind je op deze website.