IenW-webinar over NIS2 op 31 januari

Wat is de Network and Information Security Directive (NIS2)? Hoe kunnen organisaties zich er nu al op voorbereiden? Wat doet een CSIRT (Computer Incident Response Team)? Hoe gaat het toezicht eruitzien? Deze vragen staan centraal bij de webinar die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op woensdag 31 januari 2024 van 9.45 tot 11.00 uur verzorgt.

Cyberweerbaarheid

De digitale veiligheid van onze samenleving en economie staat steeds vaker onder druk. Europa speelt daar op in met de invoering van de NIS2: een Europese richtlijn op het gebied van cybersecurity en de omgang met cyberincidenten. Een groot aantal organisaties dat actief is in de IenW-sectoren krijgt eind 2024 met deze nieuwe wetgeving te maken. Het gaat om de sectoren luchtvaart, wegvervoer, openbaar vervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening, chemische industrie, en afvalwater- en afvalstoffenverwerking.

Programma

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat start het programma van de webinar, waarna verschillende experts aan het woord komen: 

  • Jeroen Kasbergen, coördinator NIS2 bij IenW, over wat NIS2 is en wat organisaties kunnen doen om zich voor te bereiden;
  • Jessica Maes, projectleider CSIRT Water, over de rol van een CSIRT (Cybersecurity Incident Response Team);
  • Patrick Spelt, afdelingshoofd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), over toezicht op cybersecurity. 

Aanmelden

Tijdens de webinar praten de experts je bij over de actuele ontwikkelingen rond de NIS2-richtlijn en krijg je een beeld van hoe je organisatie kan anticiperen op de komst van de nieuwe regelgeving. 

Nieuwsgierig geworden? Meld je nu aan.

Meer informatie

Meer informatie over NIS2: NIS2-richtlijn | Nationaal Cyber Security Centrum
Lees ook het interview met Beerend van Dijk over de impact van NIS2.
Vragen kun je richten aan cernis@minienw.nl.