Cyberspiekbriefjes

Het tegengaan van digitale dreigingen is complex waarbij zowel private partijen, kennisinstituten, burgers en de overheid moeten samenwerken. Niemand kan dit alleen. Bij dit complexe krachtenveld speelt ook mee dat het onderwerp inhoudelijk zeer complex is. Het kan niet opgelost worden door techniek, wetgeving, diplomatie of ‘awareness’, maar vereist een continu samenspel. Hierin moeten sterk inhoudelijke experts nauw samenwerken met generalisten in alle lagen.

In dit samenspel heeft de politiek ook een rol. Deze rol is niet keihard te definiëren, juist het maatschappelijke debat moet inzichtelijk maken welke rol van de politiek en overheid wenselijk en nodig is. Dit vereist wel dat er een bepaalde kennis aanwezig is in de politiek om op een juiste wijze in dit samenspel te kunnen acteren.

Deze cyberspiekbriefjes laten weer een manier zien hoe de experts bestuurders helpen op dit domein. Niemand hoeft het alleen te doen, maar ieder heeft wel een eigen rol om onze samenleving cyberweerbaar(der) te maken en houden.

Cyberspiekbriefjes (veiliginternetten.nl)