Samenwerking en expertise

De afgelopen jaren is de samenwerking op het gebied van cybersecurity en OT-security in het bijzonder aanzienlijk gegroeid. Het is wenselijk om deze samenwerking ook op lange termijn voort te zetten. De ontwikkelde kennis en kunde moeten bovendien behouden blijven. Duurzame borging van alle expertise is dan ook het kerndoel van dit thema.

Doel

  1. De cybersecurityexpertise binnen de IenW sectoren verbeteren door het verstevigen van de samenwerking en het borgen van de kennis.

Dit thema bij de verschillende sectoren