Over het programma

In Nederland zorgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor het water. Zij leveren drinkwater, keren en beheren het oppervlaktewater en zorgen voor de transport en zuivering van afvalwater. 

Aan deze maatschappelijke processen liggen geautomatiseerde (procesbesturing)systemen ten grondslag. Cyberaanvallen op die systemen kunnen grote maatschappelijke en economische impact tot gevolg hebben. Ondertussen neemt de digitale dreiging vanuit kwaadwillenden om deze processen te ontwrichten steeds verder toe. Dat concluderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). 

Om de cyberweerbaarheid te versterken en aanvallen in de toekomst het hoofd te bieden, hebben partijen uit de watersector daarom de handen ineengeslagen. Het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector werkt samen met de watersector aan diverse projecten, die met name gericht zijn op de beveiliging van operationele technologie (OT). Deze projecten zijn ontstaan uit gezamenlijke behoeften van de partijen. De kennis die zij opdoen, komt ten goede aan de gehele watersector.

Addendum Bestuursakkoord Water 2018

De samenwerking tussen Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. Tegenover de kansen van digitalisering in de watersector zijn er ook uitdagingen op het gebied van cybersecurity. De vijf partijen hebben daarom ook afspraken gemaakt over het verhogen van de cyberweerbaarheid.  Cybercrime, cyberspionage en cybersabotage kunnen systemen en processen verstoren, met grote gevolgen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze digitale bedreigingen vragen van de waterpartners om een gezamenlijke aanpak en inspanning.

Document: Addendum Bestuursakkoord Water 2018

Uitgangspunten

  • De projecten in het programma dragen bij aan de versterking van de cyberweerbaarheid in de watersector.
  • Het programma faciliteert de uitvoering van de projecten die de sector heeft geformuleerd.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt voor een programmateam en neemt de partners zoveel mogelijk werk uit handen.
  • Organisaties in de watersector zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere toepassing van ontwikkelde instrumenten binnen de eigen organisatie.

Jaarplan

Bovenstaande uitgangspunten hebben zich vertaald in een jaarplaan gebaseerd op een aantal thema's. Bekijk het jaarplan hier.

Nieuwsbrieven

Wil je niets missen over de voortgang van het programma? Ieder kwartaal verspreiden wij een nieuwsbrief binnen ons netwerk. Je kunt je voor de nieuwsbrief aanmelden via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl

Programmastructuur

Programmastructuur van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’. Aangestuurd door een regiegroep op strategisch niveau, met ondersteuning van een klankbordgroep om ideeën te genereren en te toetsen. Programma wordt uitgevoerd door een programmateam aangevuld met een flexibele schil van projectleiders.

Onze partners

Overzicht van de logo’s van betrokken organisaties. Het programma wordt gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de uitvoering van projecten wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, Het Waterschapshuis, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN), Bij12, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het CERT Watermanagement (CERT-WM)