De positionering van een SOC/CSIRT in relatie tot NIS2

Vanuit het programma hebben we onderzoeksbureau Berenschot gevraagd om een beknopt overzicht te maken van hoe de taken die een sectorale CSIRT kan vervullen zich verhouden tot nationale CERT-taken en SOC-taken. De illustratie hieronder brengt het overzichtelijk voor je in kaart.

Wil je het hele document lezen? Klik dan hier