Inzicht in verhoudingen SOC(s) en CSIRT

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Berenschot gevraagd een beknopt (visueel) overzicht te maken van hoe de taken die het sectorale CSIRT Water gaat vervullen zich verhouden tot SOC-taken waarvoor individuele entiteiten verantwoordelijk zijn en blijven. Dit document biedt dit overzicht en is op onderdelen gevisualiseerd.