Monitoring en detectie

Het is onmogelijk om cyberincidenten helemaal te voorkomen. Het is daarom belangrijk om afwijkend gedrag binnen de systemen snel te kunnen signaleren. Met de inrichting van cybersecuritymonitoring wordt de status van netwerk- en informatiesystemen (IT en OT) in de gaten gehouden. Hierbij worden relevante gebeurtenissen vastgelegd en wordt afwijkend gedrag herkend om te kunnen onderzoeken.

Doel

  1. Het optimaal inrichten van monitoring en detectie. Zo kunnen incidenten snel worden opgemerkt. 
  2. De impact van incidenten kan op deze manier bovendien zo klein mogelijk worden gehouden.

Dit thema bij de verschillende sectoren