Kennismaking met Jeffrey Poldervaart

In dit artikel maken we kennis met Jeffrey Poldervaart, die vanaf begin dit jaar gestart is als project- en programma-adviseur bij het programma 'Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector' binnen het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB).

Hallo allemaal. Ik ben Jeffrey Poldervaart, op 15 januari 2024 gestart als project- en programma-adviseur bij het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector binnen het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB).

Binnen het programma zorg ik ervoor dat deze wordt uitgevoerd in lijn met de bestaande governancestructuur en de programmaplannen. Ook zorg ik dat ons programma goed aansluit op de huidige beleidsontwikkelingen op het gebied van cybersecurity binnen de watersector. Ik zie erop toe dat er verbindingen worden gelegd tussen beleid en uitvoering, waarbij ik rekening houd met een aspect als ‘vitaal beleid’.

Het opbouwen van goede relaties met alle stakeholders en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen, zowel binnen als buiten het ministerie van IenW, is daarbij belangrijk. Ik zoek daarvoor samenwerking met Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en gemeenten, en met externe instanties zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Mijn werkplek bevindt zich dus primair binnen het ministerie van IenW.

Mijn ervaring deed ik op in projectmanagement en operationele techniek, voornamelijk in de rail-, infra- en industriesectoren. Daar heb ik ontdekt dat ik snel de essentie van complexe situaties kan doorgronden. En dat ik situaties zodanig richting kan geven dat ze beheersbaar zijn. Mijn kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen verschillende vakdisciplines en kennisniveaus.

Mijn visie op het implementeren van ketenmaatregelen binnen de watersector symboliseert een andere manier van denken, waarbij ik al mijn ervaringen kan toepassen. Stel je voor dat je door een doolhof van verandering navigeert, waar elke bocht een nieuwe uitdaging brengt. Het begrijpen van de bredere context is als het vinden van de schatkist in het midden van dat doolhof - het geeft je de sleutel tot succes! Dit betekent dat we niet alleen naar het doolhof zelf kijken, maar ook naar de omringende landschappen, de puzzelstukjes die alles in perspectief plaatsen. Met behulp van doordachte communicatie en een subtiele dosis diplomatie kunnen we als deskundige navigators de steun en betrokkenheid van anderen winnen. Laten we gezamenlijk deze reis van verandering aangaan en de wonderen van vooruitgang verkennen!

In mijn dagelijkse leven ben ik getrouwd. Ik heb twee kinderen en woon in de regio Utrecht. En als ik niet werk, sport en kook ik graag.

Ik kijk ernaar uit om met jullie te werken en om samen de doelen van het programma te bereiken.

Jeffrey Poldervaart