Wat kan jij doen om je nu al voor te bereiden?

Naar verwachting gaat de nieuwe wetgeving op basis van de NIS2-richtlijn in de loop van 2025 gelden. Wacht niet af en bereid je voor. Dit is wat je nu al kan doen:

 • Vragenlijst: Je kunt nu al een vragenlijst invullen om zelf te ontdekken of jouw organisatie valt onder de richtlijn. Door de vragenlijst in te vullen, zie je ook of je organisatie wordt gezien als essentieel of belangrijk. Vul de vragenlijst in
 • Maatregelen: Je kunt nu ook al maatregelen nemen om de digitale veiligheid van je organisatie te verhogen en je voor te bereiden op de komst van de nationale wetgeving vanuit de NIS2-richtlijn.
  • Start met het maken van een risicoanalyse van de dreigingen die de dienstverlening van de organisatie kunnen verstoren. 
  • Neem waar mogelijk maatregelen die de organisatie (beter) beschermen tegen deze dreigingen. 
  • Maak personeel bewust van de mogelijke risico’s en benodigde maatregelen. 
  • Maak procedures die ervoor zorgen dat je incidenten die bedrijfsprocessen (kunnen) verstoren, kunt detecteren, monitoren, oplossen en melden. 
  • Voldoet je organisatie al aan de ministeriële regeling IenW die geldt voor de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)? Dan ben je al goed op weg om ook aan NIS2 te voldoen.
 • Inspiratie en hulp: Heb je inspiratie of hulp nodig? Op de websites van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) staan maatregelen die organisaties kunnen nemen om zich beter te beschermen tegen de  gevolgen van cyberaanvallen.