Animatie - Ketens en risicomanagement

Samenwerken aan sterkere ketens.

Methode ketenanalyse voor digitale weerbaarheid.

De digitale dreiging voor de Nederlandse vitale infrastructuur neemt voortdurend toe. 

Informatiestromen die nodig zijn voor het uitvoeren van essentiële taken kunnen kwetsbaar zijn. 

Zowel moedwillige acties als fouten kunnen ze ernstig verstoren.

Ook binnen de Nederlandse watersector groeit het besef dat ketenafhankelijkheden kwetsbaar maken. 

Cyberaanvallen op processen voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening of het beheer van het oppervlaktewater kunnen grote maatschappelijke en economische impact hebben.

Om de weerbaarheid van procesketens te verhogen, heeft TNO in opdracht van IenW een ketenanalyse ontwikkeld die in de watersector wordt toegepast.

Deze ketenanalyse kan afhankelijkheden en risico’s binnen een procesketen in kaart brengen. 

Hoe werkt zo’n ketenanalyse?

Experts van de verschillende organisaties binnen een procesketen bepalen eerst de scope van de ketenanalyse. 

Bijvoorbeeld de aanvoer van schoon oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening.

Deelnemende organisaties leveren daarna een overzicht van de gebruikte systemen aan. 

De analyse richt zich op systemen die waterprocessen aansturen en die de informatiestromen tussen organisaties mogelijk maken. 

Besluitvorming, monitoring en aansturing van objecten gebeurt vaak op basis van informatie van andere organisaties in de keten. 

Samen identificeren en beoordelen ketenpartners welke cyberscenario’s deze informatiestromen kunnen verstoren. 

In een gezamenlijke werksessie analyseren de deelnemers de potentiële risico’s. 

Hierna hebben ze alle risico’s in beeld: zowel op organisatieniveau als voor de gehele keten.

Met het gezamenlijke beeld van risico’s en weerbaarheid van de procesketen, kunnen de betrokken organisaties bepalen waar extra inspanning nodig is. 

Dit leidt ertoe dat de bescherming van bepaalde cruciale systemen extra aandacht krijgt. 

Uiteindelijk ontstaan er zowel op technisch als op relationeel gebied stevigere schakels en een sterkere keten.

Wilt u ook aan de slag met een ketenanalyse?  

Of in een serious game oefenen met ketenanalyses en met het implementeren van maatregelen? 

Neem dan contact met ons op. 

Programma versterken cyberweerbaarheid in de watersector.

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl