Rapportage haalbaarheidsstudie harmonisatie standaarden ICS watersector

Binnen de sector operationele technologie zijn Industriële controlesystemen (ICS) belangrijk. Deze systemen worden gebruikt om industriële processen te bewaken en te besturen. Dit rapport beschrijft de mogelijkheden om te komen tot een gemeenschappelijke standaard voor ICS Security binnen de BAW-ketenpartners.