Handreiking Risicobeheer OT

De handreiking “Risicobeheer in OT” voor de sectoren luchtvaart en maritiem is een product ontwikkeld door Secura in opdracht van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Luchtvaart en Maritieme Sector van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de totstandkoming van de handreiking hebben diverse sectororganisaties actief bijgedragen. Het document is specifiek gericht op beheersing van cybersecurityrisico’s in Operationele Technologie (OT) door organisaties in beide sectoren, en is hiermee onderdeel van de bredere praktijk van risicobeheersing. In de handreiking worden alle stappen beschreven voor risicobeheer in OT om organisaties te helpen cybersecurityrisico’s te identificeren en vervolgens te mitigeren naar een acceptabel niveau.