Praatplaat ketenanalyse voor digitale weerbaarheid

Schematische weergave van de ketenanalyse voor digitale weerbaarheid.