Factsheet IACS Coalitie

Industrial Automation and Control Systems, ofwel IACS is een onmerkbaar, maar invloedrijk, onderdeel van het dagelijks leven. IACS wordt bijvoorbeeld in fabrieken toegepast om complexe processen soepel en effectief te laten verlopen, stuurt de verkeerslichten aan, zorgt dat de lift op de juiste verdieping stopt, regelt schoon drinkwater en beheerst dat het waterpeil in Nederland op het juiste niveau is.