Jaarplan 2023-2024 Programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

In 2023-2024 werkt het programma ‘Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector’ op basis van 5 thema’s. Het jaarplan geeft meer inzicht in deze thema’s, een korte beschrijving van de doelstellingen en de lopende en afgeronde projecten.