Handreiking risicoanalyse OT-security

Operationele Technologie (OT) speelt een centrale rol bij het aansturen, monitoren en beheren van fysieke processen binnen (vitale) organisaties. De beveiliging van OT is dan ook belangrijk, maar kent belangrijke uitdagingen. OT-systemen zijn vaak kwetsbaar, terwijl digitale dreigingen toenemen. En daarmee is OT een kwetsbare bouwsteen voor vitale processen.

Het is belangrijk dat een organisatie het eigen OT-landschap begrijpt, inclusief
de kwetsbaarheden. Een risicoanalyse kan helpen bij het vaststellen van waar de ‘kroonjuwelen’ zich bevinden, welke risico’s er zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met cyber- securitybedrijf Secura een project gestart om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een dergelijke risicoanalyse.

De expertise en de medewerking van organisaties uit de vitale sectoren vormen een belangrijke voorwaarde om dit project te laten slagen. Daarom zijn deze organisaties actief bij het project betrokken. Tijdens de internationale ONE Conference, die op 3 oktober 2023 in Den Haag plaatsvond, werd al een side event georganiseerd om het project nader toe te lichten. Deelnemers konden hier hun ervaringen delen en bijdragen aan het project. 

Momenteel is het project in volle gang en leveren meerdere organisaties uit vitale sectoren, zoals de luchtvaart- en de maritieme sector, een actieve bijdrage aan het opstellen van de handreiking. Die zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 klaar zijn.