Conferentie Lissabon

Op 26 oktober 2023 vond de jaarlijkse cybersecurity conferentie van de European Maritime Safety Agency (EMSA) plaats. Het thema dit jaar luidde: cybersecurity en scheepvaart.

De Europese Commissie vertelde over de maritieme regelgeving en over de toolkit die zij in 2020 uitbrachten voor de transportsector. ENISA vertelde over hun Transport Threat Landscape rapport dat in 2023 uitkwam. Vervolgens kwamen onderwerpen als cybersecurity en scheepvaart, pentesten, OT kwetsbaarheden in de kritieke infrastructuur, worksforce development en het werk van France Cyber Maritime aan bod. De Kustwacht en NHL Stenden University uit Leeuwarden hielden een presentatie over hun maritieme cybersecurity oefeningen. Waarbij Stenden nog inging op hun database met maritieme cyber incidenten en het honeynet schip dat zij ontwikkelden.

Op de website van de EMSA vind je veel lezenswaardige documenten. Zo publiceerden de Europese Commissie en de EMSA eind november een handreiking over cybersecurity aan boord van schepen, gedurende audits en/of inspecties. 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van een volgende conferentie, laat het ons weten via: cyberweerbaarheidluchtvaartmaritiem@minienw.nl