AI-project

Binnen de luchtvaart- en maritieme sector nemen digitalisering en automatisering steeds verder toe. Die ontwikkeling biedt mogelijkheden om AI-systemen te gebruiken voor efficiëntieverbeteringen, voorspellend onderhoud, veiligheids- optimalisatie en andere relevante gebieden. Het gebruik van AI biedt op die manier kansen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Denk aan cyberveiligheids- risico’s zoals ‘data poisoning’ of (het gebrek aan) privacy en ethiek.

Om AI-systemen op een veilige en juiste manier te implementeren, is het belangrijk om relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving te kennen. Naar aanleiding van een inventarisatie in de klankbordgroep van 11 oktober 2023 stelt het programma een overzicht op met huidige en verwachtte wet- en regelgeving met betrekking tot AI. Hiermee willen we inzicht verschaffen in de vereisten voor de luchtvaart- en maritieme sector als zij AI-systemen implementeren of gebruiken.