Watersector: Toewerken naar structureel inzicht in sectorale dreigingen “keren en beheren”

Samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben we een start gemaakt met een dreigingsbeeld voor ‘Keren en Beheren’. Het Waterschapshuis organiseerde op 29 juni een risicomanagementseminar. De ongeveer 60 deelnemers hebben in verschillende sessies een groot aantal scenario’s uitgewerkt.

Tijdens een vervolgsessie van het risicoseminar georganiseerd door het Waterschapshuis begin december gaan we de scenario’s voorzien van een waarschijnlijkheidsinschatting, samen met de expertise van cybersecuritydreigingsexperts van de Rijksoverheid en experts van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarna hebben we een mooi product dat we kunnen delen, zodat ook jij weet welke dreigingen nou echt belangrijk zijn voor de watersector!

Het maken van een dreigingsbeeld wordt onderdeel van een proces dat we met elkaar gaan herhalen, zodat we met elkaar op de hoogte zijn van de belangrijkste dreigingen. Drinkwaterbedrijven hebben onlangs ook besloten om een gezamenlijk dreigingsbeeld op te gaan stellen volgens dezelfde methode van het NCSC. Dus daar gaat ook aan gewerkt worden!