Watersector: De ketenanalyses zijn van start

TNO voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een ketenanalyse rond cyberweerbaarheid uit op het gehele hoofd- en regionaal watersysteem. Inmiddels zijn er verschillende presentaties gegeven binnen de waterschappen over deze methodiek en is de planning onder voorbehoud bekendgemaakt.

Waar en wanneer?
Voor de verdeling en planning van de ketenanalyses volgen we de zes regio’s die Slim Watermanagement onderscheidt. De functie keren van hoog water als gevolg van stormvloed is een nationale functie en daarom niet aan een regio gebonden. Hieronder zie je de planning van de analyses.

Welke expertise en hoeveel?
Voor de uitvoering van de ketenanalyse zijn verschillende expertises nodig vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor elke regio hebben we maximaal zo’n 40 uur per organisatie nodig voor cybersecurityexpertise. Deze tijd zit in het bijwonen van de workshops, het voorbereiden van meetings, het verzamelen van informatie binnen de eigen organisatie en voor het reviewen van de rapportage. De kennis van het watermanagementsysteem die nodig is, komt vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat samen in Slim Watermanagement. Per regio verwachten we een bijdrage van ongeveer 16 uur. Het gaat om een digitale startbijeenkomst, een fysieke bijeenkomst voor de analyse over de keten heen en een review van het resultaat.