TIBER Water ontwikkeld en beschikbaar voor gebruik

TIBER staat voor Threat-Intelligence based Ethical Red-teaming (TIBER). Bij het uitvoeren van een TIBER-test voeren gespecialiseerde cyberbedrijven op basis van de meest actuele dreigingsinformatie gecontroleerde, geavanceerde cyberaanvallen uit. Doel van deze test is dat de sector ervan leren. Deelnemende partijen wisselen onderling geleerde lessen uit en verhogen zo de gezamenlijke cyberweerbaarheid.

De Red Teaming-methode TIBER is het afgelopen halfjaar toepasbaar gemaakt voor de watersector. Drinkwaterbedrijven, het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben hier in de werkgroep “Red Teaming voor de watersector” aan gewerkt.

In vijf sessies is de doorvertaling gemaakt van kaders, eisen over risicobeheersing en het proces naar een TIBER Water-aanpak. Ook heeft de werkgroep een Red Teaming Light-variant gemaakt, waarbij een waterbedrijf dankzij kleine aanpassingen deze aanpak kan volgen, als TIBER Water nog ‘te zwaar’ is. Tot slot heeft de Nederlandsche Bank – als kennishouder en eigenaar - de TIBER Water-aanpak gevalideerd.

Voor organisaties die de intentie hebben om (op termijn) met TIBER Water aan de slag te gaan zullen, zoals beschreven in de methode, komen er zogenaamde “White Team Lead”-bijeenkomsten. White Team Leads zijn de beoogde begeleiders van TIBER Water-testen voor hun organisaties. Voorlopig zal het Programma de rol van het TIBER Cyber Team opnemen zich nemen en begeleiden bij het uitvoeren van de testen.