Cybersecurity: kansen met cyberranges en digital twins

Waar moet de watersector écht mee aan de slag als het gaat om cybersecurity? Hoe kunnen cyberrange en digital twins de watersector ondersteunen om de cyberweerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten ?

Serverrack

Op maandag 19 juni 2023 is er een presentatie van de verkenningsstudie over digital twins en cyberranges voor waterschappen en drinkwaterbedrijven. Deze studie wordt uitgevoerd door TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De presentatie is toegankelijk voor Drinkwaterbedrijven, Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies.

De watersector is een kritieke sector die essentiële diensten levert aan de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat drinkwaterbedrijven hun systemen en gegevens beschermen en de waterschappen hun systemen en processen beveiligen tegen cyberaanvallen.

Een cyberaanval op de watervoorziening kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stilleggen van de waterproductie, storingen in de distributie en verontreiniging van drinkwater. Als het misgaat met SCADA-systemen dan zijn de gevolgen groot; indien systemen verkeerde meetgegevens doorgeven dan kan dit leiden tot fysieke schade.

Een mogelijke oplossing is het gebruik van cyber digital twins en cyber ranges. Een Cyber Range is een platform voor de ontwikkeling, levering en het gebruik van een interactieve simulatieomgeving. De simulatieomgeving kan een representatie kan zijn van ICT-, OT-, mobiele of fysieke systemen In deze omgeving kunnen cyberaanvallen simuleert worden, inclusief verschillende gebruikers en hun activiteiten . Een Digital Twin is de combinatie en interactie van een fysiek systeem (zoals een autofabriek) en een virtuele representatie van dit systeem, vaak een computermodel. De Digital Twin wordt gevoed met continue datastromen vanuit het fysieke systeem, zodat een accurate en actuele virtuele representatie van het systeem ontstaat. Deze digitale kopie kan op haar beurt weer communiceren met het fysieke systeem, om zo controle uit te oefenen en het systeem naar een gewenste toestand te sturen. Ook kan een Digital Twin virtueel verschillende scenario’s analyseren, zodat men weet wat te doen als deze scenario’s optreden in het fysieke systeem.

Deze “verkenningsstudie Cyber Range & Digital Twin voor de Nederlandse watersector” heeft als doel de twee technologieën en hun toepassingsmogelijkheden in de watersector te onderzoeken. Deze studie verkent de huidige state-of-the-art van cyber ranges en digital twins en hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk. Daarnaast, bekijkt de studie de eventuele randvoorwaarden voor de introductie van deze twee technologieën in de watersector.

Tijdens de bijeenkomst zullen we de belangrijkste bevindingen van onze studie presenteren en ingaan op de kansen die de waterschappen en drinkwaterbedrijven voorzien in de toepassing.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 19 juni 2023 van 14:00 tot 17:30 in Utrecht. Ben je werkzaam bij een gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat of een drinkwaterbedrijf en wil je erbij zijn? Meldt je dan aan via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij het organiseren van de bijeenkomst.