Versterk uw digitale weerbaarheid met de CSIR

De CSIR staat voor CyberSecurity ImplementatieRichtlijn en is speciaal ontwikkeld om objecten (waterzuiveringsinstallaties, gemalen, bruggen, keringen, sluizen, etc.) te beveiligen. De CSIR versie 3.0 verschilt van eerdere versies omdat deze veralgemeniseerd is en daarmee primair bruikbaar is gemaakt voor alle BAW (Bestuursakkoord Water) partners. Tevens is deze versie breed inzetbaar voor andere (overheids)organisaties die gebruik maken van procesautomatisering (ook wel industriële automatisering genoemd).

De versie 3.0 is in samenwerking ontwikkeld door Rijkswaterstaat en het Waterschapshuis (hWh). De CSIR is afgeleid vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en aangevuld met beheersmaatregelen uit de industriestandaard IEC 62443 om dekkend te zijn voor de beveiliging van procesautomatisering. Denk bij procesautomatisering aan de technische installaties behorende bij kunstwerken en objecten die worden gebruikt om te meten, bedienen, besturen en beschermen. 

Aanvullende informatie