Referentiedreigingen nucleaire installaties

Om de weerbaarheid van de nucleaire sector te waarborgen worden door de overheid referentiedreigingen (Design-basis Threats) vastgesteld. Deze referentiedreigingen beschrijven de meest ernstige en denkbare dreigingen op het gebied van security (zowel cyber als fysiek) waartegen nucleaire installaties zich moeten beveiligen. Dit is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Regeling Beveiliging Nucleaire inrichtingen en splijtstoffen. 

Momenteel loopt er een project om de referentiedreiging voor de nucleaire sector te updaten. In tegenstelling tot het verleden waar fysiek en cyber een apart traject doorliepen en er twee verschillende referentiedreigingen werden opgesteld, komt er nu een gecombineerde referentiedreiging die rekening houdt met fysieke scenario’s, cyber scenario’s en blended attacks. Naar verwachting zal deze gecombineerde referentiedreiging er eind 2022 zijn. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming de referentiedreigingen vast. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt de aanpassing voor in samenwerking met experts.

Vergunninghouders van nucleaire installaties zijn verplicht zich te beveiligen tegen de dreigingen. Zij kiezen zelf de beveiligingsmaatregelen die het meest effectief en efficiënt voor hun onderneming zijn. Die maatregelen leggen zij ter goedkeuring voor aan de ANVS.