Welkom!

Welkom op de volledig nieuwe website ‘Versterken cyberweerbaarheid’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hier vindt u belangrijke informatie over initiatieven om de cyberweerbaarheid te versterken van sectoren die onder de reikwijdte van Infrastructuur en Waterstaat vallen.

Fietsers op een fietspad bij een dijk.

IenW zet in op een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, ook op het digitale vlak. De dreiging vanuit statelijke actoren, cybercriminelen en onze toenemende afhankelijkheid van digitalisering en ketenafhankelijkheden maakt cyberweerbaarheid steeds belangrijker. Er wordt daarom ook steeds meer van organisaties verwacht in de bescherming tegen cybersecurityrisico’s. De verantwoordelijkheid voor het nemen van de juiste cybersecuritymaatregelen ligt bij organisaties zelf. Tegelijkertijd ontplooit IenW, vanuit de IenW Cybersecurity Strategie (IWCS), verschillende initiatieven om organisaties te helpen:

  • Beter zicht te krijgen op cyberdreigingen en handelingsperspectief;
  • Preventieve maatregelen te identificeren;
  • Reageren, herstellen en leren van cybersecurity incidenten en -crises.

Zo werkt IenW samen met de sectoren aan een betere bescherming tegen cyberdreigingen en een versterking van de cyberweerbaarheid. Deze website vertelt je alles over lopende initiatieven. Vragen of opmerkingen? Neem dan even contact op via securityunitienw@minienw.nl