Versterken cyberweerbaarheid in de watersector

In Nederland zorgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor het water. Zij leveren drinkwater, keren en beheren het oppervlaktewater en zorgen voor het transport en zuivering van afvalwater. Aan deze maatschappelijke processen liggen geautomatiseerde (procesbesturing)systemen ten grondslag. Cyberaanvallen op die systemen kunnen grote maatschappelijke en economische impact tot gevolg hebben. Ondertussen neemt de digitale dreiging vanuit kwaadwillenden om deze processen te ontwrichten steeds verder toe, concluderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). 

Versterken cyberweerbaarheid in de watersector

Om de cyberweerbaarheid te versterken en aanvallen in de toekomst het hoofd te bieden, hebben partijen uit de watersector de handen ineengeslagen. Het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met partijen in de watersector. Hieronder vallen diverse projecten, met name gericht op operationele technologie. Die zijn ontstaan uit gezamenlijke behoeften van de partijen. De kennis die zij opdoen, komt ten goede aan de gehele watersector.

Alle informatie over het programma is te raadplegen op de pagina van de sector water.