03 oktober ONE Conference 2023 Side event: Handreiking risicoanalyse OT-security

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie World Forum in Den Haag

Operationele Technologie (OT) is een kwetsbare bouwsteen voor vitale processen. OT speelt een centrale rol bij het aansturen, monitoren en beheren van fysieke processen binnen (vitale) organisaties. De beveiliging van OT is van essentieel belang, maar kent belangrijke uitdagingen.

OT-systemen zijn vaak inherent kwetsbaar, terwijl digitale dreigingen toenemen. Het is belangrijk dat een organisatie het eigen OT-landschap begrijpt, inclusief de kwetsbaarheden daarbinnen. Een risicoanalyse kan helpen om vast te stellen waar de ‘kroonjuwelen’ zich bevinden, welke risico’s aanwezig zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een project gestart om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een dergelijke risicoanalyse. In deze sessie wordt dit project nader toegelicht. Deelnemers worden ook uitgenodigd om hun ervaringen op dit gebied te delen.

Let op: Aanmelden helaas niet meer mogelijk. Het side event OT is volgeboekt!